Parafia św. Bartłomieja Apostoła
Ul. Wolności 17
83-041 Mierzeszyn
 
 
 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie moich danych osobowych (imię i nazwisko, gdy zainteresowany jest pełnoletni)  / danych osobowych
 .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko zainteresowanego, gdy nie jest on pełnoletni), którego jestem przedstawicielem ustawowym w celu (albo w celach): 
 
1) wydruku w gazecie parafialnej „U św. Bartłomieja w Mierzeszynie” oraz publikacji na stronie internetowej Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie.
2) .......................................................................................................................
............................................................................................................................
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 5 pkt 7 Dekretu i może być cofnięta w każdym czasie.
 
 
 
.........................................................
podpis zainteresowanego lub jego przedstawiciela ustawowego
 
 
 
Mierzeszyn, dnia ..........................................................