Parafia św. Bartłomieja Apostoła
Ul. Wolności 17
83-041 Mierzeszyn

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie moich danych osobowych. Dotyczy to: wydruku w gazecie parafialnej „U św. Bartłomieja w Mierzeszynie” oraz publikacji na stronie internetowej Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie (imię i nazwisko zainteresowanego oraz sprawy dotyczącej):

...................................................................................................

...................................................................................................

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 5 pkt 7 Dekretu i może być cofnięta w każdym czasie.

 

 

...................................................................

podpis zainteresowanego lub jego przedstawiciela ustawowego

 

 

 

 

Mierzeszyn, dnia ..........................................................